Bewindvoering

De rechter stelt de geld en goederen onder bewind en er wordt een bewindvoerder aangewezen. Als het bewind is uitgesproken door de rechter vragen wij een beheer- en eventueel een leefgeldrekening aan bij de bank. Deze rekeningen zijn ten name van de cliënt gesteld. Als er een leefgeldrekening wordt geopend krijgt de cliënt daarvoor een eigen bankpas. De beheerrekening is een rekening waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan de bewindvoerder alles betaald.

De bewindvoerder voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Regelen van bankzaken
 • Inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen in kaart brengen
 • Opstellen van een budgetplan
 • Opstellen van een boedelbeschrijving
 • Hoogte van het leefgeld bepalen
 • Uitvoeren van betalingen
 • Doelmatig beleggen van het vermogen
 • Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Verzorgen van belastingaangifte box 1
 • Jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter betreffende de financiële situatie van de cliënt (Rekening & Verantwoording)
 • Aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag
 • Afsluiten van aansprakelijkheidsverzekering

Als de onderbewindstelling is uitgesproken is het van belang dat alle financiële poststukken z.s.m. worden doorgestuurd naar de desbetreffende bewindvoerder. Er wordt volledige openheid verwacht over alle inkomsten, uitgaven, schulden en bankrekeningen. Deze gegevens worden in een intakegesprek doorgenomen. Wij begrijpen als geen ander dat dit vertrouwelijke en gevoelige informatie is, daar zullen wij dan ook op die manier mee omgaan.

Als er iets in de financiële en/of persoonlijke situatie verandert, zoals een verhuizing, of bijvoorbeeld samenwonen dan is het van belang dat dit zo snel mogelijk doorgegeven wordt aan de bewindvoerder.

Als er grote uitgaven zijn, moet dit altijd in overleg met de bewindvoerder. Ook voor het verkopen van spullen is er toestemming van de bewindvoerder nodig.

De duur van het bewind is afhankelijk van de situatie, deze wordt in principe uitgesproken door de kantonrechter. De duur van het bewind is meestal afgeleid van de aanleiding en de bedoeling van het bewind. Als men zelf niet langer onder bewind wil staan kan hiervoor een verzoek ingediend worden bij de kantonrechter.