Budgetbeheer.

Onder de noemer budgetbeheer bieden wij hetzelfde als bij bewindvoering. Het verschil is dat het op vrijwillige basis gaat en dat het daarom ook niet via de rechtbank hoeft.