Curatele

De zwaarste maatregel is een ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, is niet meer handelingsbekwaam. Deze maatregel wordt uitgesproken als iemand zowel zijn persoonlijke als zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Voor bijna elke handeling of beslissing moet de curator toestemming geven. Het kan hier gaan om een persoon met een psychische aandoening die extreem veel geld uitgeeft of als er sprake is van verslavingsproblemen of drankmisbruik. Ook kan het gaan om dementerende ouderen die onverantwoord veel geld uitlenen.

Praktisch gezien is een curator een bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer verantwoordelijkheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de persoon die onder curatele is gesteld.

Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Ook wordt hij geregistreerd in het bewinds- en curateleregister door de rechtbank en deze is te vinden op rechtspraak.nl.