Welkom op de website!

 

Van Huigenbos Beheer is er voor mensen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn. Mensen die op financieel en/of persoonlijk vlak ondersteuning nodig hebben. Dat kan tijdig opgemerkt of overgedragen worden maar mensen kunnen ook al in een crisissituatie verkeren of dreigen te raken. Deze mensen hebben behoefte aan tijdelijke of langdurige bescherming van hun geld, goederen en/of persoonlijke behoeften.

Wij voldoen aan de voorwaarden die door de Rechtbanken opgesteld zijn voor professionele Bewindvoerders, Curators en Mentoren. Op grond daarvan kunnen wij officieel benoemd worden. Die officiële status houdt ook in dat wij jaarlijks gecontroleerd worden en verantwoording af moeten leggen van de door ons beheerde zaken. Het kerndoel daarvan is dat de belangen van de cliënt centraal staan.

Wij zijn ervan overtuigd dat financiële stabiliteit en structuur één van de pijlers is voor een goed leven. Een andere pijler is de stabiliteit en structuur van de persoonlijke verzorging.

Als mensen daar niet zelf voor kunnen zorgen dan kunnen wij die rol overnemen. De kantonrechter benoemd ons in dat geval tot het uitvoeren van die taken. De insteek die wij daarin nemen is vastgelegd in de voorwaarden voor professionele Bewindvoerders, Curators en Mentoren. Daarin zitten een aantal basisprincipes verweven.

  1. Alles in samenwerking met de cliënt, indien mogelijk. Dat “indien mogelijk” is bijvoorbeeld afhankelijk van de geestelijke vermogens van cliënt.
  2. De zelfredzaamheid van de cliënt moet gestimuleerd worden.
  3. In het belang van cliënt. Met dien verstande dat bijvoorbeeld bij een schuldenbewind er ook belangen zijn van de schuldeisers.
  4. In lijn met de levensovertuiging van de cliënt.
  5. Sociaal