Mentorschap

Als iemand op persoonlijk vlak niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, kan er een mentorschap worden aangevraagd. Dit is een beschermende maatregel die nodig is als iemand zijn persoonlijke belangen niet kan behartigen.

Het kan hier gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten, maar ook ouderen of mensen die lijden aan dementie.

In sommige gevallen is het nodig om bewindvoering te combineren met een mentorschap. Dat kan Van Huigenbos Beheer invullen.

.